March 26, 2015 | Posted in:O blogu |

Došlo je do manje izmene na blogu, odlučio sam da ukunem kategoriju VirtueMart u sklopu bloga i da te postove prebacim u kategoriju Joomla.

Pre koju godinu sam počeo da radim na povezivanju VirtueMart dodatka za Joomlu i na kreiranju prodavnice. Tada sam napisao nekoliko tekstova, jer samo očekivao u skladu sa najavama da će doći do olakšanog rada e-prodavnica. Međutim nije došlo do nekih olakšanja, ceo proces je još najasan i odustao sam od daljeg razvoja te prodavnice.

Vremenom su se unapredila neka druga rešenja, tako da i ako budem razvijao prodavnicu sigurno neće biti uz pomoć VirtueMarta. Iz ovoe prespektive mogu reći da je bolje uzeti neko samostalno rešenje i razviti eprodanicu na podomenu.

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.