Vejin Nikola iz Apatina, na Internetu sam prisutan od 2004 godine sa prvim sajtovima koje sam radio kao hobi. 2007 godine sam počeo sa ozbiljnim pristupom radu na sajtovima, što je brzo donelo kvalitetne rezultate. Kao deo tog ozbiljnijeg pristupa sam pokrenuo i ovaj blog.

Vejin Nikola Apatin

Od 2013 godine se bavim isključivo radom na Internetu. Vlasnik sam firme Tri zvezde iz Apatina. Član sam Društva agrarnih novinara – DAN.

Aktivno koristim CMS sisteme Joomla i WordPress, forume SMF i Vbulletin za razvoj svojih sajtova. Poznajem rad sa CSS-om i HTML-om, kao i osnove PHP na nivou da mogu samostalno da prilagođavam izgled sajtova potrebama koje nameće tržište.

Radeći na svojim sajtovima sam stekao dosta iskustva vezanih za kreiranje sadržaja, SEO i marketing na internetu. Prema potrebama za veb sajtove sam pokrenuo i odgovarajuče profile na društvenim mrežama. Za neke od sajtova sam kao prateći sadržaj pokrenuo i video kanale ne You tube.

Pored rada na svojim projektima, vršim izradu sajtova i foruma za klijente.

Linkedin

Ukoliko imate nekih predloga za saradnju javite se.