Vejin Nikola iz Apatina, na Internetu sam prisutan od 2004 godine sa prvim sajtovima. 2007 godine sam počeo sa ozbiljnim pristupom radu na sajtovima, što je brzo donelo kvalitetne rezultate. Kao deo tog ozbiljnijeg pristupa sam pokrenuo i ovaj blog. Od 2013 godine se bavim isključivo radom na Internetu.

Aktivno koristim CMS sisteme Joomla i WordPress, forume SMF i Vbulletin za razvoj svojih sajtova. Poznajem rad sa CSS-om i HTML-om, kao i osnove PHP na nivou da mogu samostalno da prilagođavam izgled sajtova potrebama koje nameće tržište. Pored rada na svojim projektima, vršim izradu sajtova i foruma za klijente, kao i obuku za rad na Internetu.