Ukidanje kategorije VirtueMart

March 26, 2015 | Posted in O blogu | By

Došlo je do manje izmene na blogu, odlučio sam da ukunem kategoriju VirtueMart u sklopu bloga i da te postove prebacim u kategoriju Joomla.

Pre koju godinu sam počeo da radim na povezivanju VirtueMart dodatka za Joomlu i na kreiranju prodavnice. Tada sam napisao nekoliko tekstova, jer samo očekivao u skladu sa najavama da će doći do olakšanog rada e-prodavnica. Međutim nije došlo do nekih olakšanja, ceo proces je još najasan i odustao sam od daljeg razvoja te prodavnice.

Vremenom su se unapredila neka druga rešenja, tako da i ako budem razvijao prodavnicu sigurno neće biti uz pomoć VirtueMarta. Iz ovoe prespektive mogu reći da je bolje uzeti neko samostalno rešenje i razviti eprodanicu na podomenu.

Pročitajte više...