February 15, 2011 | Posted in:Besplatni programi |

XAMPP je nešto novo što koristim od danas. Pošto je WAMP  pravio problem sa Windowsom 7, koje nisam uspeo da rešim u razumnom periodu, sad sam prešao na nešto novo. I to novo je proradilo od prve. U principu XAMPP nudi iste mogućnosti kao i WAMP.

U pitanju su Apach, PHP, MySQL koji se  instaliraju na vaš kompjuter i međusobno integrišu uz pomoć jednostavnog postupka instalacije. Odmah po završetku instalacije XAMPP-a, možete da počnete da koristite server u lokalu. Pa čak i na Windowsu 7.

Kod XAMPP-a se folder za smeštanje sajtova i skripti koje ćete testirati nalazi u osnovi na poziciji \xampp\htdocs\, to je osnovna razlika koja se  uoči u odnosu na WAMP, kod kojega se root direktoriju bio wamp\www\.

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.