Autorsko pravo i njegova zaštita

March 21, 2008 | Posted in Na Internetu ima | By

Zaštiti autorskoga prava se poklanja velika pažnja, a sa širenjem Interneta to pitanje se još više proširuje. Prema nekim tumačenjima, čim nešto bude objavljeno, već je u startu zaštićeno autorskim pravima. I to sve dok ste živi i određeni broj godina posle vaše smrti. Pri radu na Internetu, zbog velikog obima ja malo teže naći plagijat. Ali je najgora opcija ako se ispod toga neko potpiše i proba to zaštititi kao svoje delo. U većini slučajeva je dovoljno uputiti žalbu provajderu kod kojega je hostovan sajt na kojem se enalazi kopija, i na taj način se rešava problem kršenja autorskog prava.

Ovaj blog nije zaštićen autorskim pravom i neće ni biti. Sa njega se slobodno može preuzimati materijal i publikovati u bilo kom obliku. Mada će uskoro da se primeni zaštita u duhu Copyleft licence, koje omogućavaju korišćenje resursa, ali nedozvoljavaju kasnije nametanje vlasništva nad materijalom. Verujem da su informacije takve da se autorsko pravo nemože na njih primeniti, kao na ostale produkte. Informacije trebaju da budu dostupne svim ljudima i da se dozvoli njihovo korišćenje bez nekih apsolutno nepotrebnih ograničenja. Za one koji žele da malo više nauče o zaštiti autorskih prava predlažem da vide Carnet-Uvod u zaštitu intelektualnoga vlasništva u republici Hrvatskoj.

Pročitajte više...