December 25, 2011 | Posted in:Korisne stvari za webmastere |

Priliko rada na izradi web sajta, postoje neki koraci koji mogu  da olakšaju ili ubrzaju rad na njemu. Možda i ne baš web sajta, moglo bi se reći nekog web projekta. Mada o ovome ima brdo materijala, svi imaju neke svoje ideje i idejice, red je da i ja iznesem svoje. Jer stvar je veoma bitna, pošto bolja produktivnost, omogućava bolji produkt na kraju i time bolju zaradu. Da bi sve to bilo malo preglednije podelio sam to na nekoliko manjih delova.

Kada ste najproduktivniji

U principu svako od nas ima doba dana kad je produktivniji. Nekome više odgovara da se ustaje rano ujutru i da se odmah baci na posao, dok postoje i oni koji bi se mogli nazvati noćnim pticama. Cilj ovoga nije da radite kad ste najproduktivniji, nego da teže zadatke odradite kad ste produktivniji, a lakše ostavite kad ste manje produktivni. Ovo je malo problematično kad se radi na predstavljanju  klijentima (jer se tada morate prilagoditi njemu), ali to je faza koja dolazi na kraju, pa se može izgurati nekako.

Korišćenje zajednice na Internetu

Prilikom rada pojavi se trenutak povremeno, kad se stvar mora rešiti odmah. Za takve situacije najbolje je da se poslužite nekim dobrim forumoma. Tamo postavite pitanje, i neko će vam na brzinu odgovoriti. U ovoj stavki, pažnju treba obratiti na sledeće, da su vaša pitanja jasna i sa svim bitnim podacima i da je forum gde postavljate pitanje aktivan što više. Normalno je da su forumi na engleskom jeziku mnogo pogodniji, međutim ima i domaćih koji rešavaju stvar, bar kad su poslovi na Internetu u pitanju.

Takođe brzina za odgovor, u velikoj meri zavisi i od vašeg angažovanja na forumima, jer se prilično gleda koliko onaj ko pita ima poruka na forumu.

Sa klijentima samo pošteno

Veoma bitna stavka u novije vreme jeste odnos sa klijentima. Pre nekih 7-8 godina, moglo je kako želiš, Internet nije bio toliko raširen, pa si klijentima mogao da serviraš priču kaku god poželiš. Sad su klijenti u priličnoj meri upoznati sa funkcionisanjem stvari na Internetu. Iz tog razloga je bitno da im objasimo šta  ide i zašto tako mora. Velika je verovatnoća da je klijent već upoznat sa time, pa nas samo testira. I veoma bitno, jeste iskrenost po pitanju vremena za koliko može posao biti gotov. Na to posebno obratiti pažnju, jer ljudi računaju veoma ozbiljno na datum za kad ste najavili kraj posla.

Lista zadataka

Ovo je veoma korisna stvar, ali se može izvesti u neverovatno mnogo kombinacija. Veoma je rašireno da se stvari zapisuju na papir i kako se šta odradi, to se precrta. i tu ima nekoliko opcija, prvo na neke cedulje, pa potom u glavnu svesku, ili sve u svesku, pa polako redom. Posle nekog vremena se nađe kombinacija.  Može to biti program ili web servis. Suština je da se zabeleži obaveza, da joj se odredi prioritet i da se prema prioritetu radi na njihovom sređivanju.

Ja koristim trello.com jer pruža još neke dodatne mogućnosti.

Rad u lokalu

WAMP  je nešto što se obavezno mora naći na kompjuteru, jer značajno ubrzava rad. Ne mora biti strogo WAMP, ima još dosta programa koji odjedanput instaliraju Apache, MySQL i PHP servise na vaš kompijuter i automatski ih povezuju. To omogućava pokretanje sopstvenog servera i testiranje na svom kompjuteru. Tako se štedi mnogo vremena, jer je svima poznato koliko treba vremena da se nešto prebaci naudaljeni server. Ako se prilikom rada nešto pokvari, mora se ponovo prebacivati sveža instalacija ili beckup, a to sve traje. U lokalu su ta prebacivanja brza i omogućavaju da se sve testira pre rada na verziji web sajta koja je dostupna na Internetu. To je mogućnost da se testiraju i neki drugi CMS-ovi ili skripte, kad se ima malo vremena. Nikad se ne zna kad će šta zatrebati, a tehnika svakodnevno napreduje, pa je učenje neophodno. Sa WAMP-om , se to što se nauči, može i brzo testirati.

 

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.