June 20, 2009 | Posted in:Knjige |

Odbijte me to volim je jedna izuzetno zanimljiva kniga za čitanje. Ne bi se moglo reći da je pitka i laka za čitati, ali zanimljiva sasvim sigurno. Knjiga Odbijte me to volim, u svojoj osnovi ima razmišljanje o odbijanju koje svakodnevno doživljavamo. Objašnjeno je kako postoje pozitivna obijanja i negativna, i potom sledi koncentracija na negativna. I poseban akcenat je stavljen na trgovinu i odbijanje u njoj. Situacija i jeste veoma nezgodna, ako svakodnevno kao odgovor na vašu ponudu za prodaju dobijate odgovor ne.

Iz svakog odbijanja stoji neki razlog i knjiga daje preporuke kako analizirati odbijanje i negativne odgovore i kako ih pretvoriti u pozitivne. Međutim jasno je napomenuto, da postoje odbijanja, koja je nemoguće pretvoriti u prihvatanja, i daju se neki konkretni predlozi kako ih prepoznati. Kada ih prepoznate, manje vremena ćete trošiti na njih, a više ćete se moći koncentrisati na neku novu komunikaciju koja će prihvatiti saradnju.

Realno ova kniga ne nudi neka brza i 100% sigurna rešenja, više je to spisak predloga i analiza nekih situacija koje potom trebate prilagoditi svojim potrebama.

Jedan od primera koji je naveden u knizi je da će vas ljudi odbiti, ako su u nekoj žurbi. Taj njihov odgovor ne je uvek izrečen bez razmišljanja o tome šta ste im vi rekli. Najčešće su sauzeti sa razmišljanjem o obavezama koje ih očekuju, pa im je stoga neophodno ponuditi da se kasnije, kad budu slobodni malo bolje upoznaju sa vašom ponudom. To svakako nije garant da ćete i kasnije dobiti pozitivan odgovor, ali vam povećava šanse.

Uvek je bitno se na kraju zapitati, zašto ste odbijeni. Kada saznate odgovor, to vam omogućava da ubuduće budete uspešniji.

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.