January 1, 2011 | Posted in:► SMF forum |

– Za početak ćemo da pogledamo sledeći fajl Themes/default/style.css i potražimo sledeći deo


/* The main body of the entire forum. */
body
{
background-color: #E5E5E8;
margin: 0px;
padding: 12px 30px 4px 30px;
}

– SMF Default (Core) tema je podešena da prikaže vaš forum u browseru bez margina, ali sa desne i sa leve strane ima prostor od  30 px ( u stilu je podešeno po sledećem redosledu vrh, desno, dole, levo ).

– Iako ova stavka nije toliko očigledna u Babylon i Classic YaBB SE temi, podešavanja potrebna za promenu veličine foruma, nisu više toliko komplikovane. Neka podešavanja vezana za te teme, nećemo sad objašnjavati, ali sa nekim jednostavnim promenama vrednost u %  ili PX, to se sve može nadohnaditi.

 • U osnovi, postoje tri osnovna pitanja koja treba postaviti.
 1. Da li treba postaviti vrednosti u % i tako se vezati za prikaz u foruma u browseru ?
 2. Da li treba postaviti vrednost u pikselima i na taj način forum učiniti fiksnim, bez obzira na rezoluciju koja se koristi u browseru ?
 3. Da li treba obratiti pažnju na IE 5 i 5.5 ?
 • Neke kratke napomene o mogućim rešenjima.
 1. Vaš forum je centriran po osnovnim podešavanjima i ostaće centriran i kad se izvrše izmene o kojima ću da pišem.
 2. 70% širine i 15% lijeve i desne margine su samo primeri, a vi treba da pdesite prema svojim potrebana navedene vrednosti.
 3. 700 px fiksne širine je samo primer, a na vama je da navedete vrednost prema svojim potrebama.
 4. ‘style.css’ i ‘index.template.php’ su alternativna rešenja i ne mogu da se koriste istovremeno.
 5. Rešenja koja se primenjiju u “index.template.php” su neophodna za prikaz u IE5 ili 5.5, ali nisu neophodne za kasnije verzije browsera.
 6. – 350 px je samo primer za levu marginu, ali mora uvek biti -50% da bi se forum centrirao.

style.css rešenja za Core temu

– Da podesite % u Core temi za forum, potražite fajl Themes/default/style.css i nađite deo koji je prikazan pri vrhu posta. Promenite vrednost 30px koja služi za prikaz leve i desne strane u 0 (nula). Potom podesite vrednost margine u % za desnu i levu stranu ( standardno podešavanje ide vrh/dno, levo/desno )


/* The main body of the entire forum. */
body
{
background-color: #E5E5E8;
margin: 0 15%;
padding: 12px 0 4px 0;
}

– Da podesite fiksnu širinu u Core temi (ignorišući problem sa IE 5 i 5.5 ) sledeći ista pravila dodajte za levu i desnu marginu vrednost auto, zatim kao i u predhodnom primeru za stavku padding podesite vrednost 0 (nula) za levu i desnu stranu, te dodajte vrednost width sa navedenom vrednošću na koju želimo postaviti širinu foruma.


/* The main body of the entire forum. */
body
{
background-color: #E5E5E8;
margin: 0 auto;
padding: 12px 0 4px 0;
width: 700px;
}

style.css rešenja za Classic temu

– Da postavite širinu u % u svojoj Classic YaBB SE temi ( ignorišući probleme sa IE 5 ili 5.5 ) potrebno je da pronađete sledeći deo koda u fajlu Themes/classic/style.css

/* By default (td, body..) use Verdana in black. */
body, td, th
{
color: #000000;
font-size: small;
font-family: verdana, sans-serif;
}

– I potom je potrebno da dodate deo koda koji se nalazi ispod tako da se nađe iznad prethodno navedenog koda ( ne treba da brinete, jer neće doći do konflikta prilikom izvršavanja )


/* The main body of the entire forum. */
body
{
margin: 0 15%;
padding: 0;
}

– Da bi ste podesili fiksnu širinu foruma za temu Classic YaBB SE ( ignorišući probleme sa IE 5 ili 5.5 ) potrebno je da pronađete deo koda kao u i prethodnom slučaju i da pre njega stavite sledeći kod


/* The main body of the entire forum. */
body
{
margin: 0 auto;
padding: 0;
width: 700px;
}

index.template.php rešenje za svaku temu

– Da bi ste podesili širinu foruma u %, u bilo kojoj od tri osnovne teme, dodajte sledeći kod posle taga <body>, u pripadajućem index.php fajlu za temu koju koristite.

<div style=”width: 70%; margin: auto; text-align: left;”>

– Neposredno pre taga </body> trebate da stavite sledeći kod

</div></div>

– Da bi ste podesili fiksnu širinu za bilu od koje tri osnovne teme , dodajte sledeći kod posle taga <body>, u pripadajućem index.php fajlu za temu koju koristite.

<div style="position: absolute; left: 50%; width: 700px; margin-left: -350px;">

– Neposredno pre taga </body> trebate da stavite sledeći kod

</div>

Napomena — Ovo je prilično slobodan prevod teksta How do I set the forum width?

3 Comments

 1. Sonja
  July 15, 2011

  Ovo mi je trebalo, hvala za uputstvo.

 2. Andjelka
  August 19, 2011

  Hvala novii samo nastavi sa lekcijama ekstra korisno :))))

 3. novii
  August 19, 2011

  Nije to ništa, bitno je da se radi.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.