June 20, 2012 | Posted in:tutorial |

Aptana studio 3 je open source program koji je namenjen za rad na veb sajtovima.

Citat sa sajta ivandjurdjevac.me

Aptana je veoma kvalitetan IDE (Integrated Development Environment) za razvoj dinamičkih web aplikacija. Svaki programer zna koliko je dobar IDE važan za udoban rad.

Međutim kod nas i nije toliko popularna iz razloga što većina koristi Dreamweaver, koji nabavljaju i koriste na nelegalan način. Tu u poslednje vreme uskače Apatana studio, koja je slobodna za korišćenje bez plaćanja.

Kad se u programu Aptana otvori tekst editor za rad, pozadina bude crne boje. Probao sam u startu da odradim da pozadinu namestim da bude bele boje, tražeći gde je to smešteno u podešavanjima. Malo je potrajalo, ali kako od samom početka radim sa tekst editorima koji imaju belu pozadinu bilo mi je bitno da i to namestim.

Prvo je potrebno iz padajućeg menija Window odabrati stavku Preferences

Kada se otvori prozor za porešavanje ide se Aptana studio >> Themes i tu ima polje da se podesi boja za pozadinu – Backgraund

U istom prozoru se nalazi i veliki broj gotovih tema sa specifičnim rasporedom boja, a jedna od ponuđenih tema se zove Dreamweaver, što će biti od pomoći svima koji su navikli na rad u Dreamweaveru, a sad žele da počnu da rade sa Aptana studio 3.

 

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.