September 25, 2011 | Posted in:► joomla |

Joomla je sasvim sigurno najpopularniji i najkorišćeniji CMS za izradu sajtova. Izrada sajta sa njom nije komplikovana, a u poslednje vreme čak ni prebacivanje na poslednju verziju Joomle nije veliki problem. Kad se napravi sajt, sledi unošenje sadržaja, optimalizacija, promocija. A onda  u jednom trenutku se mora početi sa zaradom sa web sajta ili bloga, a za veliku većinu najelegantije rešenje u početku  jeste Google Adsense. I ja sam tako radio u startu, a i sad koristim taj sistem za sajtove koji nemaju veliku posećenost.

Da bih olakšao zainteresovanima da i sami počnu sa prikazom oglasa, prestaviću jednostavno rešenje, umesto dodatnih pluginova i modula koji su u ponudi. Sve što vam treba za zaradu stiže već integrisano u Joomlu.

  • Za početak je potrebno da se kreira novi klijent, a za to je potrebno u administratorskom delu da se ode u deo gde se kreiraju novi klijenti za banere. Putanja izgleda ovako Components  –> Banner  –> Clients, a ja sam dole postavio sliku kako možete da popunite polja vezana za novog klijenta. Vi ne morate strikno prepisati ovo što sam ja upisao, ali je preporučljivo da vam Client Name bude Adsense, da bi ste se kasnije lakše snalazili. Kad završite kliknete na ikonicu Save & Close.

  • Posle krijenta sledi kreiranje kategorije. Ovde je poželjno da se za svaku veličinu banera koja će se prikazivati kreiraju posebne kategorije, i da se u naziv ketegorije upišu dimenzije banera. Putanja za ovu akciju jeste Components  –> Banner  –> Categories. Kad vam se otvori prozor obavezno je popuniti samo polje Title, a ostala nisu obavezna.
  • Pre same akcije kreiranja banera, potrebno je da u Adsensu odradite pripremu koda koji se će se prikazivati na sajtu. Putanja do liste banera koji se prikazuju na sajtu izgleda ovako Components  –> Banner  –> Banners. Kad vam se otvori to lista ( ona će prvi put biti prazna ) potrebno je kliknuti na ikonicu New i potom će vam se otvoriti formular za unošenje podataka o baneru. U polje Name upisujete naziv koji će se prikazivati u listi banera, a koji će vam olakšati kasniji rad sa banerima. Obično se kao naziv upisuje pozicija na kojoj se baner nalazi. U polju Type je potrebno obeležiti da se formular prilagodi za Custom banere. Tek potom će se otvoriti dodatna polje u koje se ubacuje kod koji se dobio od Adsensa. Potom je potrebno kliknuti na dugme Save & Close.

  • Potom sledi odlazak u deo za prikaz Modula, putanja je Extensions  –> Module Manager. Tu je potrebno kliknuti na ikonicu New i iz liste odabrati Banner , i potom će vam se otvoriti formular za podešavanje tog modula. U polje Title upišite Oglas, ili nešto slično samo vodite računa da je u skladu sa Googlovim uslovima za prikaz oglasa. Ispod polja Title se nalazi polje Show Title u kojem možete odabrati da li će se naslov prikazivati iznad oglasa. Ja ovu stavku obično držim obeleženu na Hide. U delu sa desne strane Basic options, kao Client odaberemo adsense, a kao Category odaberemo oglas čije dimenzije želimo da nam se prikazuju.

I to je u osnovi sve što je potrebno odraditi da bi se počelo sa prikazivanjem Googlovih oglasa na sajtu koji je napravljen sa Joomlom. Kad ste sve korake odradili, potrebno je oko 10 minuta da prođe pre nego se oglas počene prikazivati.

 

Potom se radi dalje

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.